Uniwersytet Jagielloński najlepszą uczelnią w Polsce!

Wielkim zwycięzcą Rankingu Szkół Wyższych 2012 jest Uniwersytet Jagielloński, przed Uniwersytetem WarszawskimUniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przodującą pozycję wśród uczelni niepublicznych umocniła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Ranking Szkół Wyższych – zastrzeżenie prawne Drukuj Poleć znajomemu

Metodologia, zawartość oraz sposób prezentacji Rankingu Szkół Wyższych są własnością Perspektywy Press Sp z o.o. i chronione prawem autorskim i prawami pokrewnymi, a także prawem o ochronie baz danych. Ranking może być powielany, przekazywany lub zamieszczany w publikacjach drukowanych lub na innych portalach internetowych oraz w technologiach mobilnych jedynie za pisemną zgodą Perspektywy Press Sp. z o.o.

 

W przypadku uzyskania takiej wcześniejszej pisemnej zgody, rozpowszechnianie Rankingu Szkół Wyższych możliwe będzie pod warunkiem, że dane w nim zawarte zostaną przedstawione w tej samej formie co oryginalnie na portalu www.perspektywy.pl oraz zaopatrzone w informację, że treść udostępniona jest za zgodą Perspektywy Press Sp. z o.o. -  wraz linkiem do portalu www.perspektywy.pl. Typowa nota odsyłająca do źródłowych tabel i tekstów Rankingu wygląda następująco:

 

   
 Źródło: Perspektywy Press (www.perspektywy.pl). Za zgodą.
Copyright (c) 2000-2012 Perspektywy Press Spółka z o.o.
 
   

 

Nie zezwala się na zmiany treści w tekstach, tabelach i grafice, muszą one być zachowane tak, jak prezentowane są na www.perspektywy.pl. Pod żadnym warunkiem nie wolno przegrupowywać danych lub łączyć je z innymi danymi w celu dokonania uzupełniających analiz i komentarzy – bez uzyskania pisemnej zgody i wyjaśnienia intencji takich dodatkowych analiz.

 

W celu uzyskania takiej zgody należy zwrócić się do Waldemara Siwińskiego (w.siwinski@perspektywy.pl) z kopią do Biura Prasowego Perspektyw (marketing@perspektywy.pl).

 

 

 

Zastrzeżenie prawne