Matura 2013
Rok szkolny 2012/2013 Drukuj Poleć znajomemu
6 września
Start Ogólnopolskiej Kampanii Informacyjnej Salon Maturzystów

30 września
Ostatni dzień na złożenie dyrektorowi szkoły wstępnej deklaracji o wyborze przedmiotów na maturę oraz opinii psychologicznych (m.in. o dysleksji)
 
listopad
Próbna matura organizowana przez wydawnictwo Operon

grudzień
Ukazuje się nowe wydanie Informatora Kierunków Studiów Perspektyw
 
23 - 31 grudnia
Zimowa przerwa świąteczna

styczeń
Rozpoczyna się sezon studniówek
 
14-27 stycznia
W pierwszych pięciu województwach zaczynają się ferie zimowe (kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie)
 
21 stycznia - 3 lutego
Ferie zimowe w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim
 
28 stycznia - 10 lutego
Ferie w województwach: dolnośląskim, mazowieckim, opolskim, zachodniopomorskim
 
11 - 24 lutego
Ferie w województwach: lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim, śląskim

7 lutego
Czas złożyć ostateczną deklarację o przedmiotach maturalnych

7 marca
Ogłoszenie przez CKE wykazu materiałów pomocniczych, z jakich mogą korzystać zdający egzaminy pisemne

28 marca - 2 kwietnia
Wiosenna przerwa świąteczna

8 kwietnia
Przybliżony termin złożenia dyrektorowi szkoły (za pośrednictwem nauczyciela języka polskiego) bibliografii wykorzystanej do opracowania tematu prezentacji ustnej (dokładny termin to 4 tygodnie przed prezentacją maturalną)

26 kwietnia
Koniec zajęć szkolnych w klasach maturalnych
 
29 kwietnia
Przybliżony termin złożenia dyrektorowi szkoły ramowego planu prezentacji ustnej z języka polskiego wraz z wykazem ewentualnych materiałów pomocniczych (dokładny termin to tydzień przed prezentacją maturalną)
 
7-28 maja
Ustne egzaminy maturalne (według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych)
 
7-28 maja
Część pisemna egzaminu maturalnego
 
 MAJ Godzina 9:00
 Godzina 14:00
 7 wtorek język polski - PP

wiedza o tańcu - PP

wiedza o tańcu - PR

 8 środa matematyka - PP

historia muzyki - PP

historia muzyki - PR

 9 czwartek język angielski - PP

język angielski - PR

język angielski dla klas dwujęzycznych

 10 piątek matematyka - PR
język polski - PR
 11, 12 - sobota, niedziela
 13 poniedziałek

 wiedza o społeczeństwie - PP

 wiedza o społeczeństwie - PR

filozofia - PP

filozofia - PR

 14 wtorek

 chemia - PP

 chemia - PR

geografia - PP

geografia - PR

 15 - środa
 16       czwartek

 języki mniejszości narodowych - PP

 język kaszubski - PP

języki mniejszości narodowych - PR

język kaszubski - PR 

 godz. 9:00 - matematyka w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych
 godz. 10:35 - historia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych
 godz. 12:10 - geografia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych
 godz. 13:45 - biologia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych
 godz. 15:20 - chemia  w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych
 godz. 16:55 - fizyka i astronomia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych
 17 piątek

 biologia - PP

 biologia - PR

historia - PP

historia - PR

 18, 19 - sobota, niedziela
 20 poniedziałek

 fizyka i astronomia - PP

 fizyka i astronomia - PR

język łaciński i kultura antyczna - PP

język łaciński i kultura antyczna - PR

 21 wtorek język niemiecki - PP

język niemiecki - PR

język niemiecki dla klas dwujęzycznych

 22 środa

 informatyka - PP

 informatyka - PR

historia sztuki - PP

historia sztuki - PR

 23 czwartek

 język rosyjski - PP

język rosyjski - PR

język rosyjski dla klas dwujęzycznych

 24 piątek język francuski - PR

język francuski - PR

język francuski dla klas dwujęzycznych

 25, 26 - sobota, niedziela
 27 poniedziałekjęzyk hiszpański - PP

język hiszpański - PR

język hiszpański dla klas dwujęzycznych

 28 wtorekjęzykwłoski - PP
język włoski - PR
 
3-19 czerwca 
Egzamin maturalny w terminie dodatkowym (dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie)
 
28 czerwca
Rozdanie świadectw dojrzałości
 
26-30 sierpnia 
Część ustna poprawkowego egzaminu maturalnego (dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu)
 
27 sierpnia
Część pisemna poprawkowego egzaminu maturalnego